Iekšējs dialogs – saruna pašam ar sevi – ir tas sākums, kad cenšos iedegt radošo dzirksti, ik reizi uzsākot darbu, un nododoties aizraujošajam rotu darināšanas procesam. Sākumā es redzu rotas tēlu, kas atnāk manās domās un iztēlē no nezināmām tālēm vai varbūt tas jau sen dzīvo manā zemapziņā tepat līdzās, bet, tikai koncentrējoties darbam un skanot mūzikai, es varu materializēt savas domas un sajūtas rotu veidolā, cenšoties piešķirt tām katrai savu stāstu un noslēpumu.
 Rotas veidoju no dažādiem materiāliem, izmantojot gan modernās metālapstrādes tehnoloģijas, gan pielietojot tradicionālos cēlmetālu apstrādes paņēmienus. Titānu izmantoju kā fonu, uz kura izceļas sudrabs un zelts kopā ar visdažādāko krāsu un formu dārgakmeņiem. Formas tīrība un apjoms kontrastā ar smalkām un sarežģītām struktūrām rotai piešķir neskaitāmas tēla iespējas, dziļumu un pārsteiguma klātbūtni.